Fel
  • Fel vid laddning av flödesdata.
Hem Joomla Öppen källkod eller Open Source

Öppen källkod eller Open Source

Skrivet av administrator   

När vi pratar om Öppen källkod eller Open Source kan man kort definiera  det som programvara som man fritt kan nyttja i ganska stor utsträckning. Licensen är en GNU General Public License . Som Wikipedia difinerar detta så är licensen baserad på fyra friheter.

  1. Friheten att använda programvaran i valfritt syfte.
  2. Friheten att undersöka programmet för att förstå hur det fungerar och använda dessa kunskaper i egna syften.
  3. Friheten att fritt få vidaredistribuera kopior för att hjälpa andra.
  4. Friheten att förbättra programmet, anpassa det till egna krav och distribuera förbättringarna så att andra kan dra nytta av modifieringarna.

Av den anledningen är det så många som baserar sina webbplatser på programvara med öppen källkod (GNU GPL) som dessutom utvecklas löpande på ett transparent och öppet sätt. Där har alla insyn och får ta del av problem, lösningar och resultat. Framgången med Joomla beror till stora delar på detta. Läs mer om Joomla och hur du får hög page ranking samt säkert administrerar din Joomlaportal.

Företag, organisationer, föreningar och instutioner kan på så sätt frigöra resurser till att underhålla sina webbplatser och lägga pengarna på att producera bra och intressant innehåll som är informativt och säljande, istället för dyra licenser och programvaror. Öppen källkod är inte på något sätt nytt, många stora företag har länge nyttjat färdig programkod i sina egna applikationer. Vad som vuxit dom senaste åren är kompletta verktyg för att möjligöra hantering av intern och extern information inom myndigheter, företag, organisationer och föreningar. Öppen källkod är alltså goda nyheter för företag, organisationer, föreningar och privatpersoner. De har inneburit att alla har råd och kan lägga pengarna på mer konkret innehåll och budskap till nytta för den egna verksamheten.

Gör som många andra...Välj Joomla!

 

Utbildningar i Joomla

Se våra erbjudande

Olika fotouppdrag

Vi erbjuder olika typer av fotouppdrag, alltid med en professionell fotograf

Kolla in vårt erbjudande!

Professionell Joomla administratör