Fel
 • Fel vid laddning av flödesdata.
Hem Joomla Att välja publiceringsverktyg (CMS)

Att välja publiceringsverktyg (CMS)

Skrivet av Redaktion   
Det kan bli ett kostsamt och tidsödande misstag om man väljer fel publiceringsverktyg för sin verksamhet och webbplats. Här ger vi några enkla och förhoppningsvis goda råd som man kan tänka på och som kan komma till användning när man skall välja publiceringsverktyg.
1.Hur skall man välja publiceringssystem?
2.Vilka behov har vi?
3.Hur många system finns det att välja på?
4.Är större bättre?
5.Skriv inte för omfattande kravspecefikationer
Samanfattning

Vi har alltid utgått från att ett publiceringssystem skall vara enkelt, lätthanterbart och användarvänligt. Det skall också uppfylla andra grundläggande behov och kriterier som,  skalbart och utvecklingsbart och dessutom vill vi att det skall bygga på Öppen källkod eller Open Source. m.m.  Vi hoppas givetvis att våra erfarenheter och idéer kan ge er en vink om vad man kan tänka på när man väljer ett publiceringssystem för er webbsida. "Nu är goda råd dyra" brukar det ju heta. För er däremot är dessa goda råd inte alls dyra. Tvärtom delar vi med oss av det vi lärt oss genom åren. Först vill vi bara klargöra vad CMS står för (CMS står för - Content Management System= Innehållshanteringssystem eller webbpubliceringssystem). Det är alltså det system som man använder när man skall publicera sina nyheter, bloggar, artiklar, bilder m.m.

 

1. Hur skall man välja publiceringssystem?

Massor av system är tillgängliga på marknaden idag och många företag och organisationer har betydligt större valmöjligheter idag än för 5 år sedan. Saknar man erfarenhet av CMS system kan det vara svårt att veta hur man går tillväga. Har man dessutom redan ett CMS system kan erfarenheten vara begränsad till endast detta system eller endast ett fåtal. Processen och tillvägagångssättet med att välja ett välja CMS kan med fördel också användas när man eventuellt skall välja olika typer av molntjänster.

Då är det en utmaning att sätta upp mål och höja kompetensen när det gäller CMS system. Ett klart definierat mål grundat på en väl genomförd planering, står sig även på lång sikt.

Kan ni svara på dessa frågor

 • Vilka funktioner är allmänt tillgänglig i dom olika CMS verktygen?
 • Vilka problem och svagheter kan förekomma bland CMS verktygen?
 • Vilket fokus eller olika användningsområden har CMS verktygen?
 • Vilken långsiktighet och utveckling finns det hos CMS verktygen?

För att nå framgång gäller det att som användare hålla sig informerade om....hur man skall välja ett CMS verktyg.... när man skall välja ett CMS verktyg....var kan man hitta CMS verktygen.

Att implementera ett nytt system för en liten organisation eller ett företag behöver inte vara krångligt, bara man följer vissa grundprinciper. Prata också med andra som står eller som har stått inför samma val, man vinner på att vara en informerad och påläst konsument när man väljer CMS verktyg.

2.Vilka behov har vi?

Det som ofta påkallar behovet av nytt publiceringssystem är brister i det nuvarande systemet. Det kan vara allt från webbdesignen, dålig struktur, föråldrade och ineffektiva publiceringsprocesser. Dessa bakomliggande orsaker till valet av nytt system, kan göra att företag och organisationer har för bråttom att investera i ny teknik innan man identifierat vad man vill få ut av CMS verktyget. Rätt beslut grundade på god research, kunskap och erfarenhet lägger grunden för ett bra val av CMS verktyget till din verksamhet.

Man kan redan ha valt publiceringssystem innan...

 • ...man har en samlad och god strategi för sin verksamhet och den nya webbplatsen
 • ...man identifiera företagets behov för webbprojektet
 • ...man har har definierat vad som är verksamhetens fokus och mål
Först måste man ha klart för sig vad man vill förmedla och visa innan man väljer publiceringssystem (CMS) . Då är det viktigt att man har gjort behovsanalys av verksamheten och organisationen.

3. Hur många system finns det att välja på?

Tänk om det bara fanns 10 system att välja på.....då vore det enkelt. Men det beräknas finnas tusentalet produkter runt om i världen. Alla med sin speciella karaktär och sina hanteringsslösningar som utvecklas från många olika behov. Det är viktigt att ha en viss förståelse för vilka innehållshanteringssystem som finns och vad dom kan bidra med till din verksamhet. Tyvärr finns det inget system som klarar allt.

Utmaningen för ett litet företag eller organisation är att hitta och förstå dessa produkter, få CMS system har satsat på marknadsföring och det är svårt för kunden att hitta passande system till sin verksamhet. Ofta är det bara dom stora aktörerna som satsat på att synliggöra sina produkter för företag, organisationer och myndigheter. Av den anledningen kan det vara svårt att skapa sig en bild av vad som egentligen finns. Man fastnar inte så sällan i ett fåtal stora dyra systemen i sina utvärderingar och kan därför missa både loka och andra alternativa lösningar som exempelvis Open Source, som Joomla (ett publiceringssystem som kan erbjuda mycket prisvärda alternativ).

Sedan finns det en rad portaler som ebjuder en mängd information om olika CMS system. Exempelvis http://www.opensourcecms.com/, http://www.opensource.org/, http://sourceforge.net/. Det är bara några av många engelskspråkiga portaler som erbjuder info om Open Source programvara. Tre stora och kanske dom största CMS systemen idag är Joomla , wordpress och Drupal. Några andra exempel inom kategorin Open Source är b2evolution, CMSMadeSimple, e107, Elgg, eZ Publish, Mambo, MediaWiki, MODx, php-Nuke, phpWebSite, Pligg, Plone, SPIP, TikiWiki, Typo3, Xoops. Hantering och användningsområden kan  varierar stort mellan dessa system. Dom är anpassade till allt från blogg, sociala nätverk till artikelhantering och forum m.m. Detta är bara några slumpmässigt utvalda system, som jag skrev tidigare så finns det betydligt fler.

 

4. Är större bättre?

Många företag, organisationer och myndigheter är risk-negativa när det gäller hur de fungerar, och detta gäller även valet av ett nytt CMS. Detta leder inte allt för ofta till att man väljer stora och komplex produkt från en större CMS-leverantör, med målet att minska sina risker att få fel produkt till sig och sina användare.

Många hävdar att pris och prestanda inte alls har med varandra att göra när det gäller CMS system. Att betala mer pengar innebär inte automatiskt att CMS är bättre eller mer kapabel. Det innebär inte heller nödvändigtvis att förbättrar chanserna för att hela projektet kommer att lyckas.

Självklart vill man få så mycket som möjligt för varje investerad krona, både räknat i funktioner, finesser och ett system som man tror skall hålla hela företagets livslängd. Men idag går utvecklingen så snabbt framåt att "Mjukvara har samma hållbarhet som mjölk"....nja! inte riktigt...:-).  Men man bör tänka både en och två gånger innan man investerar hundratusentalskronor i system som om några år är föråldrade och helt eller delvis måste omarbetas.

Tänk också på att extra finesser och funktioner får konsekvenser eftersom allt måste underhållas och uppdateras. Man kan alltså säga att all handlar om grundläggande (men felaktiga) principen "större är bättre" som styr oss alla i olika val.

 

5. Skriv inte för omfattande kravspecifikationer

Många och omfattande kravspecifikationer kommer alltid att bli kostsamt, det gör att det också blir extremt svårt att hitta rätt CMS verktyg. Se till av först tillgodose behoven för er basverksamhet och fokusera på det som ni är bra på.

Undvik några fallgropar och fokusera istället på kärnverksamheten

 • För många krav och önskemål brukar kunna leda till allt för många funktioner kan komma med på listan.
 • Risken är också att  "Man helt enkelt förlorar förmågan att se skogen för alla träd"
 • Man tvingar fram en lösning som tillgodoser många krav, som i sin tur leder till att riskerar att förlorar greppet om projektet.
 • Hantering, utvärdering och uppdatering av hela systemet ökar med antalet funktioner och finesser.

Sammanfattning

För att veta hur man skall välja ett publiceringssystem (CMS verktyg) till sin webbsida så räcker det i regel med vanligt sunt bondförnuft, man kan undvika vanliga fallgropar om man bygger med rätt grundstenarna i sitt projekt, d.v.s. att man har byggt upp en god kunskap om CMS verktygen och vad som finns på marknaden. En tydlig företagsprofil med klara mål om verksamheten kan användas när man väljer CMS verktyget. Fokusera på kärnverksamheten och se till att dessa behov är tillgodosedda. Försök också hålla det så litet som möjligt och förenkla i största möjliga mån. Alla denna information ligger sedan som grund när man väljer publiceringsystem och beslutar vilka funktioner man behöver.

Slutligen, undvik problemen genom att, hålla det enkelt och att hålla det litet..

 

Utbildningar i Joomla

Se våra erbjudande

Olika fotouppdrag

Vi erbjuder olika typer av fotouppdrag, alltid med en professionell fotograf

Kolla in vårt erbjudande!

Professionell Joomla administratör